Tour Operators

Norske turoperatører i krise

by on April 28, 2020 0

Norske turoperatører omfattes i liten eller ingen grad av hjelpetiltakene som er innført til nå. Med dagens regler står mange i fare for å gå konkurs før sommeren. Reisegarantiloven pålegger turoperatører å refundere kansellerte reiser i løpet av fjorten dager fra tidspunktet reisen skulle ha funnet sted. I en midlertidig ordning innført 24. april...

Read More