Norske turoperatører i krise

By on April 28, 2020 0 68 Views

Norske turoperatører omfattes i liten eller ingen grad av hjelpetiltakene som er innført til nå. Med dagens regler står mange i fare for å gå konkurs før sommeren.

Reisegarantiloven pålegger turoperatører å refundere kansellerte reiser i løpet av fjorten dager fra tidspunktet reisen skulle ha funnet sted. I en midlertidig ordning innført 24. april er refusjonstiden midlertidig utvidet til tre måneder, hvilket i praksis betyr at tilbakebetalinger vil begynne å løpe fra midten av juni.

Det vil rett og slett medføre et umiddelbart konkursras blant norske turoperatører, om ikke nødvendige kompensasjonsordninger blir innført raskt.

Blant de rundt 900 norske turoperatørene som er registrert i Reisegarantifondet finner vi også incoming-operatører, som også pakketerer reiser. Felles for hele gruppen er at underleverandører som hoteller, rederier, flyselskaper og andre aktører som regel allerede har fått betalt sin del av turoperatør-kundenes innbetalte beløp. Dette er penger turoperatørene har liten sjanse til få tilbake. I tillegg har en liten del av pengene ellerede gått til å dekke turoperatørenes faste kostnader. Det finnes derfor hos de fleste av turoperatørene rett og slett ikke midler til å takle massen av refusjoner som følge av pandemien.

– Vi så dette at korona ville kunne bli krevende for reisebransjen allerede i februar, og sendte da et brev til Næringsdepartementet der vi ba om en koronakriseplan. Vi var opptatt av at Regjeringen skulle være forberedt på worst case-scenario, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reise.

– Spørsmålet vi stilte var hvordan vi får reiselivet gjennom dette hvis det blir en krise? Dette var tema i et møte vi deretter hadde med Næringsdepartementet den 1. mars, hvor det begynte å komme nyheter om pandemien fra Østerrike og Italia, og ganske raskt også fra resten av verden. Vi så da tydeligere at refusjonsforpliktelsene kom til å skape store problemer. Selv om vi også har jobbet hardt for andre nødvendige tiltak for å få reiselivet gjennom denne krisen, har vi hele tiden vært klare på at det aller viktigste er å få på plass en kompensasjonsordning for refusjoner som skyldes kravene i pakkereiseloven. Vi jobber beinhardt mot både regjering og opposisjon for å finne en løsning, og for at den skal komme raskt.

Problemet er et turoperatørene ikke treffes god nok av de tiltakene som allerede er innført. Det eneste som vil kunne redde dem fra konkurs er en kompensasjonsordning som dekker refusjonene til forbrukerne.

Det er heller ikke mulig å forsikre seg mot denne typen hendelser og tap for operatørene.

– Turoperatørene hadde rett og slett ingen muligheter til å beskytte seg da pandemien var et faktum og alle tiltakene ble innført, sier Astrid Bergmål, som legger til at Virke nå møter stadig større forståelse for turoperatørenes dramatiske situasjon blant politikerne.

– Rett før påske fikk vi endelig et vedtak i Stortinget som forplikter Regjeringen til å komme med tiltak, rettet gjennom Reisegarantifondet. Det kom også et løfte den 24. april fra forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad om at det skal komme en støtteordning. Men foreløpig er det ikke klart hva støtteordningen skal være, og hvordan den vil fungere. Vi ser helst at det skal være en ren kompensasjonsordning der staten skyter inn friske midler i Reisegarantifondet, og utvider formålet til fondet slik at de også dekker refusjonene til kundene, før virksomhetene går konkurs. Alternativt kan det være aktuelt at en del av kompensasjonen gis som lån, som deretter tilbakebetales gjennom en liten avgift kollektivt lagt på salg av fremtidige reiser. Danmark har allerede innført en lignende løsning, og i Sverige diskuterer de det samme. Vi er opptatt av at andelen av kompensasjonen som skal gis som lån ikke blir større enn nødvendig, og ønsker oss selvsagt så lang nedbetalingstid som mulig. Men innføring av støtteordningen må skje raskt for at vi ikke skal oppleve et konkursras blant norske turoperatører i løpet av sommeren, avslutter Astrid Bergmål.

Støttegruppe for norske turoperatører
Det blir nå opprettet en støttegruppe for norske turoperatører på Facebook, hvor det vil bli publisert løpende oppdateringer om fremdriften i prosessen mot en løsning.

Travel News oppfordrer så mange som mulig til å følge denne linken for å bli medlem i gruppen og dermed holde seg oppdatert – og samtidig gi sin støtte til det viktige arbeidet som nå pågår for å redde norske turoperatører.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *