Cruise bedre stilt enn luftfart

By on April 20, 2020 0 83 Views

Til tross for at cruiserederiene ikke er omfattet av de store tiltakspakkene, er tre av de største rederiene kapitalsterke nok til å klare seg i et år – uten å selge et eneste cruise.

Det er en kjent sak at luftfart er sterkt rammet av de økonomiske konsekvensene av coronapandemien, og mange hjelpetiltak er innført for å redde flyselskaper fra konkurs: Her hjemme kjemper Norwegian for livet, og selv med potensielle milliarder i kriselån er selskapets skjebne fremdeles uviss.

Cruiseindustrien har ikke mottatt tilsvarende hjelpepakker fra det offentlige, og er da også bedre finansielt rustet enn de fleste av flyselskapene. De tre store cruiserederiene Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises Ltd. og Norwegian Cruise Line Holdings skal ifølge analytikere ha tilstrekkelig kapital til å klare seg gjennom de kommende 10 månedene uten å selge et eneste cruise. Dette fremgår av en rapport publisert i avisen Miami Herald.

Det knytter seg imidlertid større usikkerhet til hvordan markedet vil oppføre seg i den andre enden av coronapandemien. Det vil ta tid å bygge opp tillit til cruise som ferieform etter mye negativ omtale av cruise som arena for smitte, og her vil rederiene stå foran en viktig og massiv kommunikasjonsjobb.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *