Regjeringen snudde

By on February 7, 2020 0 67 Views

Regjeringen la sist fredag frem lovproposisjonen til ny pakkereiselov i statsråd. Den nye loven skal tre i kraft 1. juli, og gjennomfører EU-direktivet om pakkereiser fra 2015.

Før sommeren uttrykte Virke Reise utland seg kritiske til at det i høringsnotatet ble foreslått innført flere kompliserende særregler som ville svekke konkurransekraften til norske aktører. I den nye lovproposisjonen har Regjeringen snudd og dropper de tidligere foreslåtte særreglene.

– Vi er svært fornøyde med at Regjeringen har grepet muligheten og ryddet opp i lovforslaget til fordel for både konkurransen i markedet og for de reisende, sier

bransjedirektør for Virke Reise utland, Sverre McSeveny-Åril, i en pressemelding.

I sitt opprinnelige forslag foreslo regjeringen et såkalt formidleransvar, som ville innebære at en formidler av en pakkereise etter loven også kunne holdes ansvarlig dersom reisen ikke ble som avtalt. Det ble også foreslått videreført en særregel om at pakkereisearrangører skulle stille reisegaranti mot konkurs der kunden kun kjøper transportdelen av en pakkereise, såkalt «kun fly»-billetter fra en pakkereisearrangør.

I den nylig fremlagte lovproposisjonen har Regjeringen valgt å droppe begge disse forslagene i tråd med innspillene fra blant annet Virke Reise utland i høringsrunden.

– Vi oppfordret i vårt høringsinnspill Regjeringen om å benytte muligheten gjennomføringen av regelverket gir til å rydde opp i uklare ansvarsforhold, stimulere til økt konkurranse i markedet og droppe norske særregler. Vi er derfor svært glade for at Regjeringen har gjort jobben, ryddet opp i forlaget og valgt å gå bort fra tidligere foreslåtte særregler, sier McSeveny-Åril.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *