Står reiselivsmessen for fall?

By on March 23, 2018 0 78 Views

Den finske parallellen til Norges Varemesse heter Messukeskus, og ligger en kort taxitur fra sentrum av Helsinki. I størrelse er de ganske like, men der Lillestrøm-komplekset breier seg ved Nitelens utløp ligger Messukeskus inneklemt i et velutviklet forretnings-distrikt, og fremstår som langt mer beskjedent.

SKUFFET: Den profilerte reisejournalisten Christine Baglo i Dagsavisen luftet sin frustrasjon over den norske reiselivsmessen på Facebook.


Men skinnet bedrar. Innenfor har arrangøren av Nord-Europas største reiselivsmesse – i år med godt over 900 utstillere fra 83 land – nærmere 60 mål å breie seg på. Det hele er lagt opp profesjonelt til fingerspissene, som bare finnene kan det.
Og folk strømmer til. I år var 50 000 besøkende innom. I tillegg var mer enn 14 000 bransjemennesker på plass.
– Det er kombinasjonen av disse to gruppene som danner grunnlaget for suksessen, forklarer Messukeskus’ administrerende direktør Anni Vepsäläinen.
– Uten det ene ville vi ikke lyktes med det andre, mener hun.

Digitalt løp

Finnene har stålkontroll på besøkstallene. De måles av en uhildet instans, for å unngå en omtrentlighet som lett ville spredt seg innover i organisasjonen, og skapt et falskt bilde av situasjonen, som Vepsäläinen understreker. Besøkstallene blir presentert umiddelbart etter messen, til alle involverte, og er enkle å ettergå.
Den norske parallellen på Fornebu utenfor Oslo har sett utenfra skrumpet betydelig inn de seneste årene. Her er besøkstallene svært usikre, og kan ikke verifiseres av andre enn messeledelsen selv. Det har ført til spekulasjoner og en utydelig kommunikasjon ut som utvilsomt også har påvirket både besøkende og utstillere.
Akkurat det er ikke årsaken til at de store utstillerne – som Apollo, Ving og TUI – ikke lenger finner det formålstjenlig å stille med de store utstillings-tablåene som bidro til at Reiseliv bare var noe man måtte få med seg. Allerede på Lillestrøm var deres dager talte.
­– At de store turistorganisasjonene også glimrer med sitt fravær gjør at messen mister litt av tyngden som den hadde før i tiden, mener Apollos Norges-sjef Erik Haug.
På Matka hadde Apollo derimot en stor stand.
– Kanskje skyldes det at vi nordmenn har ligget hakket lengre fremme digitalt enn våre finske naboer? spør Haug.
Nettopp det digitale skiftet anføres som den viktigste årsaken til at reiselivsmessen har mistet sin betydning hos de store aktørene.
– Reiselivsmessen er i for stor grad basert på hvordan kundene kjøpte sine feriereiser på 90-tallet. Da startet sommersalget i midten av januar, og man oppsøkte fysiske byråer, butikker og reiselivsmesser for å hente inspirasjon, katalog og informasjon, sier Haug.
I dag skjer nesten hele løpet digitalt, og ikke minst starter sommersalget nesten et halvt år tidligere, anfører han.

– Fantastisk arena

At finnene er mindre digitale enn oss nordmenn tror verken direktøren eller Matka-messens salgssjef, Anna Suominen, stemmer. Om noen er digitale er det finnene, hevder de, og henviser til både Nokia og Angry Birds som eksempler på finsk IT-innovasjon.

MØTEPLASS: – Det er fortsatt behov for en fysisk møteplass, mener Matka-messens salgssjef, Anna Suominen. (Foto: Bjørn Moholdt)


Nå er kanskje førstnevnte et eksempel på at finnene ikke helt fulgte med i klassen da smarttelefonen kom. Likevel mener man Nokia er et eksempel på finsk innovasjonsevne.
Samtidig er det andre faktorer som spiller inn. At noe går tapt i den digitale kommunikasjonen.
– Det er rett og slett et behov for en fysisk møteplass, både for bransjen og publikum, mener hun.
Men da må det legges ordentlig til rette for det, understreker Suominen.
Det høres såre enkelt, men Suominen poengterer sterkt at det krever særdeles hardt arbeide.
– Vi har et veldig trykk i salgs- og markedsføringsarbeidet, understreker hun.
I tillegg legger de særdeles stor vekt på sammenkoblingen mellom publikumsmessen og det faglige innholdet. Kjøpere og selgere i reisebransjen knyttes først og fremst sammen under Matka Workshop Day, som er en form for speed dating vi kjenner igjen fra dagens Travel Match her på berget.
– Det er helt avgjørende for messesuksessen at bransjen er med på begge. Det blir en fin vekselvirkning som vi får gode tilbakemeldinger fra utstillerne på, sier Suominen.
Også reisegiganten TUI har vært fraværende fra den norske messen i mange år nå, og har ingen planer om å vende tilbake. Om man da ikke klarer å overbevise dem om det motsatte.
– Reiselivsmessen er en fantastisk arena både for publikum og bransjen, et sted å hente inspirasjon og få reiselivs, sier PR- og kommunikasjonsansvarlig for TUI Norge Nora Aspengren.
Samtidig understreker hun at det skal være enkelt, tilgjengelig og den må vise mangfoldet av hva som tilbys.
– Vi lever i en digital bransje, noe som bør gjenspeiles også i dette formatet. Slik reiselivsmessen er per idag har det ikke vært aktuelt for oss å delta, men vi vurderer det fra gang til gang, konkluderer Aspengren.
Døren for en messedeltakelse er med andre ord på gløtt.

Usikker fremtid

En gang var Norges Varemesses reiselivsmesse like stor som Matka. Mot slutten av tiden på Sjølyst – på begynnelsen av 2000-tallet – var den trolig landets viktigste reiselivsarrangement.
Så ble den flyttet til Lillestrøm, og mange følte at den med det mistet mye av glansen.
Trolig spilte det like mye inn at den digitale transformasjonen da var i full gang, og at stadig flere heller brukte pengene sine på den.
– Vi så over tid at reiselivsbransjen endret sine prioriteringer og reduserte satsingen på messer som markedsføringskanal, sier prosjektleder Torill Engelberg i Norges Varemesse.
Hun var ansvarlig for messen inntil den ble lagt ned i 2012. Da hadde den gått med tap en stund, og konkurrenten K2Marketing albuet seg inn med et lignende arrangement på Telenor Arena.
 

BRANSJETREFF: B2B-delen av Matka er ifølge arrangøren en viktig driver bak reiselivsmessen. (Foto: Bjørn Moholdt)


Den nye reiselivsmessen gikk med andre ord rett i strupen på Norges Varemesse, som kastet inn håndkleet etter å ha flyttet messen til mars året etter, med begredelig resultat.
Engelberg er usikker på reiselivsmessen fremtid.
– Publikums kjøpsvaner er i endring og mange foretrekker å handle reiser over nettet, sier hun blant annet om situasjonen idag.
Hun utelukker ikke at Norges Varemesse igjen vil vurdere en messe for reiselivet, forutsatt at den ligger forankret i et tett samarbeid med bransjen og deres behov knytt opp mot fremtiden. Og ikke minst at den er økonomisk bærekraftig.
– Det viktigste er at en ny messe og møteplass treffer på relevans, aktualitet og innhold for både utstillere og besøkende, konkluderer hun.
 

– Vi har en langsiktig plan

Reiselivsmessen på Telenor Arena opplevde ifølge arrangøren en liten publikums-oppgang i år. Det er ikke arrangøren fornøyd med, som har lagt en femårsplan der innspill fra utstillerne blir en viktig ingrediens i utviklingsarbeidet.
Det er to år siden event- og messearrangøren K2Marketing fisjonerte ut Reiselivsmessen og fikk Telenor Arena-eieren Euforum AS med på laget. De eier nå en halvdel hver, av en messe mange mener synger på siste verset.
«Trist, men tidenes dårligste reiselivsmesse. Mer bilpolering, pølse og massasjeapparater enn norske stands. Spar penga, sjekk YouTube-video», skrev blant annet Dagsavisens profilerte reiselivsjournalist Christine Baglo, og fikk fullt medhold i kommentarfeltet under.
Noe betegnende kanskje kom kommentarene hovedsakelig fra kollegaer.

Harde tak

Kritikken skjønner ikke daglig leder og prosjektdirektør i Reiselivsmessen Merete Falch så mye av, for tilbakemeldingene de har fått ikke minst fra utstillerne er overveiende positive.
– Vi må jo nesten stole på dem, sier hun.
Likevel tyder en ny kraftinnsats på at Falch og de øvrige engasjerte i Reiselivsmessen ikke er fornøyd med tingenes tilstand.
– Vi har jo fått med oss hva som skjer på Matka-messen i Finland, og vil se om ikke det er elementer der vi kan ta med oss i vårt videre arbeid med messen på Fornebu, sier Falch.
Hun tenker særlig på et tettere samspill med utstillerne, samt en enda tyngre satsting på B2B-delen.
– Reiselivsbransjen er jo veldig sosial, og vi ser et behov for et mer omfattende bransjetreff, sier Falch, og tenker både sosialt og faglig.
Hun innrømmer at det har vært harde tak med en messe som økonomisk har kastet lite av seg. Etableringen av Reiselivsmessen var et kjempeløft for de to eierne av K2Marketing. De klarte likevel å fravriste Norges Varemesse sin posisjon, da de gikk rett i strupen på deres messe ved å arrangere sin samtidig.
– Vi gjorde en solid research, og fant fort ut av svært mange utstillere var misfornøyd med messen på Lillestrøm, forklarer Falch.

Kritisk periode

En viktig rettesnor for satsingen på Fornebu Arena var å plassere den vest i Oslo. Det er der pengene er. Vittige tunger har hevdet at på Lillestrøm kom besøkende for å få ting gratis, mens de kom til Fornebu Arena for å handle reiser.
Som alltid ligger trolig sannheten et sted imellom, men det er liten tvil om at selv om messen kan virke noe puslete sammenlignet med slik den var på Sjølyst har den en viktig funksjon ikke minst for alle små og mellomstore aktører som sjelden møter kundene sine.
Slik Merethe Falch ser det har messen mye å gå på.
– Vi må få en tydeligere profil, rett og slett spisse den ytterligere, sier hun om femårsplanen som hun og den andre eieren Euforum nå gyver løs på. Sistnevnte skal mer på banen, etter å ha spilt en noe anonym rolle i kulissene.
– Begge eierne har en langsiktig plan med Reiselivsmessen.
En mer sentral lokalisering er derfor lite sannsynlig. Alternativet Oslo Spektrum er rett og slett for liten. Falch får også gode tilbakemeldinger på infrastrukturen rundt messen.
– Vi arbeider hardt for å gjøre messen stadig bedre. At noen – som de store aktørene – ikke ser seg tjent med den er kan man opp til et visst punkt forstå. Samtidig tjener den de mindre nisjebyråene vel, noe vi har fått mange tilbakemeldinger på, sier hun.
De neste årene blir trolig kritisk for Reiselivsmessen som medium ut mot publikum. For B2B-bransjen har TravelMatch etablert seg om en aktør som i fjor løsrev seg fra arrangementet på Fornebu og nå opererer på egen kjøl.
Den er dermed en direkte konkurrent til et utvidet bransjeevenement på Telenor Arena, som har vært et viktig suksess-kriterium for Matka-messen i Helsinki.
Den omfattende evalueringen i tiden fremover Reiselivsmessen signaliserer, og den videre satsingen som Falch & co. flagger, vil vise om det er plass til begge.

– Midt i blinken

– Flott arena for å møte mange reiselystne kunder, sier daglig leder av det nystartede reisebyrået Lille Marrakech, Naoual Pedersen, om årets reiselivsmesse.

VIKTIG: Daglig leder Naoual Pedersen i reisebyrået Lille Marrakech hadde stort utbytte av Reiselivsmessen 2018. (Foto: Privat)


Den unge ildsjelen lanserte sitt lille reisebyrå nettopp på Reiselivsmessen, og følte hun fikk mye tilbake på å være tilstede der. Onde tunger vil trolig hevde at hun er for ung til å huske hvordan messen en gang var.
For henne spiller imidlertid det liten rolle, for selv om reiselivsbransjen har vært gjennom en omfattende digital transformasjon handler salg av reise om tillit, og for et lite byrå uten de enorme finansielle musklene de store aktørene kan sette inn i sin digitale satsing er møtet med kundene ansikt til ansikt av stor betydning for de små.
– Vi solgte ut flere av turene våre, og holder nå på med å sette opp nye takket være den store interessen, sier en begeistret Naoual til Travel News.
Som nykommer føler hun at messen er midt i blinken for henne.
– Jeg gleder meg allerede til messen neste år, sier hun.
Samtidig håper hun å se en større satsing på for eksempel mat fra de ulike reisemålene som viser seg frem under messen.
– Slik kan de besøkende oppleve den dimensjonen og bli enda mer inspirert, konkluderer hun.
Samt være en liten opplevelse rikere etter et besøk der.