Med tog over Skagerrak?

By on April 10, 2013 0 9 Views

Høyhastighetstog på betongpilarer er et høyst realistisk alternativ til den tradisjonelle togløsningen på bakken gjennom fastlandet. Dessuten vil det bli langt billigere; byggekostnadene kan senkes fra 187 til 140 milliarder svenske kroner. Det er da tenkt at toget skal gå på en “betongbro” fem til ti meter over bakken langs den svenske søkysten og til Oslo. Det er planlagt at toget som starter fra København kun skal stoppe i malmö og Göteborg før det ankommer Oslo.

Dette kommer frem i en konsulentrapport som lobbyorganisasjonen Scandinavian 8 million City har bestilt. Også byggetiden vil bli betydelig bedre, hele prosjektet skal kunne gjennomføres på fire år – en tredjedel av tiden fastlandsløsningen vil ta. 

– Tekniknen brukes allerede for høyhastighetstog i Japan, USA og Kina, sier organisasjonens prosjektleder Floire Nathanel Daub til Öresundsnytt i følge Travelreport.se.

Med toghastighet opp mot 400 kilometer i timen vil reistiden bli kun 2,5 timer på den 60 mil lange strekningen.  

14 parter deltar i prosjektet, bland dem Oslo, Göteborg, Malmö.

– Ved at toglinjen er lagt i en opphøyd bro, så sparer man både natur og antall linjekilometer, sier Lennart Serder, prosjektleder for satsingen, til Expressen.se.

Han legger dog til at byggingen kan bli en utfordring for landsskapsarkitektene; en betongbro over noen av Sveriges mest attraktive kysttomter er lite trolig populært. Finansieringen av prosjektet skal bestå av midler fra både offentlige og private aktører. 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *