Kraftig fall i utenlandske hotellovernattinger

By on April 8, 2013 0 14 Views

Samenliknet med februar 2012 gikk losjiomsetningen på hotellene ned med 0,2 prosent, fra 905 millioner kroner til 885 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 895 kroner, om lag det samme som i februar i fjor. Det viser de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Flere av de store utanlendske markedene gikk ned, og samlet falt antall utenlandske hotellovernattinger med 28 000, eller åtte prosent mellom februar 2012 og februar 2013. Det var 17 000, eller 1,5 prosent, færre norske overnattinger enn i februar i fjor.

Det er overnattinger i forbindelse med ferie og fritid som dominerer, skriver SSB. Ferie og fritid stod for 45 prosent av overnattingene i februar. Yrkesovernattingar utgjorde 40 prosent, og overnattinger i forbindelse med kurs og konferanse stod for 15 prosent den samme måneden. Antall ferie- og fritidsovernattinger og yrkesovernattinger gikk ned med henholdsvis tre og fire prosent. Kurs- og konferanseovernattinger gikk ned med en prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *