Mot krise for egyptisk turisme

By on April 2, 2013 0 6 Views

– Målet er å spare utgifter til energi, uttalte ministeren for sivilfly i Egypt. Besluttningen kan ses som ”en ærlig gjenspeiling av den stadig dårligere økonomiske situasjonen i Egypt”, skriver avisen The Egyptian Gazettes i sin leder.

Urolighetene har fortsatt helt siden “Den arabiske våren” i 2011, og har gått hardt utover landets økonomi. Ikke uventet er det særlig turismen som lider som følge av uroligheten – en svært viktig brikke i landets inntekter. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *