Kraftig global flyfraktnedgang i februar

By on April 2, 2013 0 7 Views

Men nedgangen var ventet; 2012 hadde nemlig skuddårsdag med i regnestykket. Dette viser tall fra flyorganisasjonen IATA, som videre mener at de reelle tallene viser en vekst i flyfrakttrafikken med to prosent.

– Februars luftfrakttall forlenger innhentingen som ble innledet i det fjerde kvartalet 2012 etter to år med tilbakegang. Veksten er ventet å fortsette ut året. Samtidig skal  vi ikke ta for gitt dette positive scenariet; hendelsene på Kypros har minnet oss på om at krisen i Eurosonen langt fra er over, sier Tony Tyler, IATAs direktør og konsernsjef.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *