Lederskifte i Air France – KLM

By on March 27, 2013 0 6 Views

Det er Alexandre de Juniac som tar over Air France-KLM etter Spinetta den første juli i år, mens Frédéric Gagey blir administrerende direktør for Air France. Han overtar stolen til Leo van Wijk. 

Tidligere i år måtte selskapet atter en gang legge frem rød talle for et fjerdekvartal; – 235 millioner euro tapte selskapet, noe som var 24 millioner euro bedre enn 2011-tallene.

For hele året tapte Air France-KLM 300 millioner euro; en sterk kontrast til Lufthansa som endte på 990 millioner euro i pluss (i dette resultatet ligger også salg av eiendom og cargodriften til Lufthansa.)

I en pressemelding skriver flyselskapet følgende:

– I oktober 2011 ble styret bedt om sin mening i forhold til selskapets stilling. De responderte med at for å bedre situasjonen til Air France-KLM måtte kostnader kuttes og gjelden reduseres, samt å få på fote en ny, mer integrert
organisering av alle konsernets strategiske funksjoner. Dette arbeidet har båret frukter; nye avtaler er blant annet inngått med med de representative fagforeningene og samarbeidsutvalgene. Dessuten er konsernets nettogjeld redusert. Derfor mener vi at timingen er riktig for at den nye ledelsen tar over for å sikre kontinuitet i konsernets økonomiske og finansielle situasjon  gjennomføringen av den nye ledelsesstrategien. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *