Thon satser i nord

By on November 6, 2012 0 4 Views

En ny type vinterturisme er i ferd med å vokse fram i Nord Norge, hevder Thon Hotels. Den har sin rot i at dagens turister ønsker sterke, personlige opplevelser, ikke minst basert på naturfenomener som nordlys og midnattssol. Lofoten har de siste årene blitt et lokomotiv for nordnorsk og norsk reiseliv om sommeren, men så langt har man ikke lykkes helt med å etablere Lofoten som en stor vinterdestinasjon. Dette ønsker investorene Olav Thon og Svein Erik Drechsler å gjøre noe med. Gjennom å utvikle en innovativ og spektakulær attraksjon på øya Bukkedauen i Svolværs indre havn, ønsker de å sikre Lofoten en framtid som et helårlig reisemål.

– Lofoten trenger attraksjoner og mørketidsopplevelser som kan møte gjestenes etterspørsel og tilføre oss helt nye kundegrupper, som for eksempel de asiatiske opplevelsesturistene. Jeg er overbevist om at denne satsingen på helårs reiselivsprodukter vil gi konkurransefortrinn og løfte reiselivsnæringen i Lofoten. I tillegg er vi med på å skape flere helårs arbeidsplasser, sier hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Lofoten.

Designpilot med DIP midler

Dette er det første reiselivsprosjektet som har fått Design Pilot bevilgning. Målsettingen er å skape et opplevelsesanlegg for framtida som kan bidra til at Lofoten tar en posisjon i morgendagens reiseliv, og at man samtidig ivaretar Lofotens egenart, natur og kultur. Designpilotfasen vil vare fram til neste sommer, og da vil det foreligge et grunnlag for beslutningen om å realisere anlegget.

– Det er viktig for Olav Thon Gruppen og investorene at man evner å skape et opplevelsesanlegg for framtida som kan bidra til at Lofoten tar en posisjon i morgendagens reiseliv, og at man samtidig ivaretar Lofotens fantastiske egenart, natur og kultur, sier Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels.

Hotellkjeden søkte derfor Norsk Designråd om støtte fra Design-pilotprogrammet (DIP), som er et virkemiddel for å styrke selve idé- og konseptutviklingsarbeidet.

– Vi er stolte over å være den første reiselivsaktøren i Norge som har nådd fram med en søknad i Design Pilot-programmet. Det betyr at vi kan samarbeide med designkompetanse fra øverste hylle helt fra starten av i den viktige idéutviklingsfasen vi nå skal inn i, sier Thorvaldsen videre.

Fakta om Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP)

  • Regjeringen har siden 2009 øremerket 10 millioner kroner til et designprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen.
  • Programmet, som ledes av Norsk Designråd, er et samarbeidsprosjekt med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.
  • Alle prosjektene har som formål å øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.
  • I løpet av disse fire årene har hele 479 virksomheter fra 90 bransjer søkt om tilsammen 220 millioner kroner i innovasjonsstøtte.
  • 70 av disse prosjektene er iverksatt med tilsammen 25,4 millioner kroner i ideutviklingsstøtte.
  • 40 prosent av disse har fokus på tjenesteinnovasjon, mens de øvrige omfatter produkt, forretningsmodell og organisasjonsutvikling.
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *