Nordmenn reiser mer

By on September 5, 2012 0 9 Views

Feriereiser til utlandet hadde størst absolutt økning med 143 000 flere reiser enn i samme kvartal i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var økning både i reiser med ferieformål og reiser som ble gjennomført i yrkessammenheng. Antall feriereiser økte med fem prosent, og antall yrkesreiser økte med 13 prosent.

Flere, men kortere reiser
Vi hadde i alt 24,5 millioner overnattinger på reisene våre i andre kvartal. Det er tre prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Med totalt 5,8 millioner reiser hadde hver reise i gjennomsnitt 4,2 overnattinger. Tilsvarende tall for andre kvartal i fjor var 4,7. En gjennomsnittlig innenlandsreise hadde tre overnattinger (3,5 i fjor), mens utenlandsreisene i gjennomsnitt var på 6,2 overnattinger dette kvartalet (6,7 i fjor).

Fly og bil er de transportformene som er mest brukt. Fly ble brukt på 43 prosent av reisene i andre kvartal, mens bil (private og leide kjøretøy) ble brukt som hovedtransportmiddel på 45 prosent av turene våre. På reisene i Norge var bilen brukt som transportmiddel på om lag to av tre reiser. Til utlandet ble det brukt fly på nesten tre av fire reiser.

Det er små endringer i hvordan vi overnatter på reisene våre. På feriereiser innenlands overnatter vi mest privat, mens på utenlandsreiser og på yrkesreiser bor vi mest på hotell.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 05.09.2012 klokken 18.45

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *