Voss Reisebyrå til VIA Tours

By on August 28, 2009 0 10 Views

Reisebyrået ligger sentralt på Voss og satser på ferie/privatreisemarkedet og næringslivskunder i regionen. Tidligere har byrået har til nå vært medlem av HRG-Bennett Ferie kjeden. Sett i lys av prognosene for en fortsatt økning i ferie- og privatreiser i det norske markedet så byrået det formålstjenelig å knytte seg til en reisebyråkjede som har sitt hovedsatsningsområde innen dette markedet.

 

Byrået har i dag 3 medarbeidere med bred kompetanse innen feriereiser. Daglig leder vil fortsatt være Aud Grete Ekestad.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *