Greie resultattall fra Scandic

By on August 27, 2009 0 5 Views

Omsetningen blir 318 millioner euro en nedgang på 12 prosent sammenliknet med første halvår i 2008. Driftsresultatet havnet på 23,2 millioner euro, mot 55,8 millioner euro i fjor. Inntekten per rom (RevPAR) ble 51,59 euro og beleggningsgraden gikk ned fra 63,3 prosent til 57,9 prosent.

– Den globale økonomiske krisen har hatt en dramatisk virkning på bedriftenes reisevirksomhet, og 2009 har vært et av de svakeste årene noensinne for hotellbransjen. I dette tøffe markedet har Scandic opprettholdt sin sterke markedsposisjon, og vår forretningsmodell, geografiske spredning og kundeblanding har bidratt til at vi har klart konjunkturnedgangen bedre enn markedet som helhet. Scandics posisjonering i mellomklassesegment, det sterke varemerket og det robuste lojalitetsprogrammet har bidratt til at vi har tatt markedsandeler på de fleste av våre markeder, sier Scandics konsernsjef Frank Fiskers i en pressemelding.

I løpet av året er fire nye hotell med totalt 518 rom åpent og to nye hotellprosjekter med totalt 491 rom påbegynt.

– Våre ekspansjonsplaner ligger fast, og vi vurderer hele tiden interessante prosjekter for å styrke Scandic på våre nordiske hjemmemarkeder og for å bygge en tilstedeværelse på det europeiske markedet. I løpet av året har vi overtatt to hoteller i København, noe som i vesentlig grad styrker vår posisjon på dette viktige reisemålet. I tillegg har Scandic overtatt driften av to hoteller i Sverige. Videre har vi planlagt 11 nye hoteller med 2 844 rom, som kommer til å åpne i 2010–2011, sier Fiskers.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *