Over 2/3 av emisjonskronene er borte

By on August 24, 2009 0 4 Views

Vel 4 av 6 milliarder svenske kroner fra emisjonen i april er allerede borte. Aksjonærer som deltok i emisjonen, skal ha sikret seg mellom 2 og 3 milliarder til, om SAS ikke innfrir økonomiske mål, skriver avisen.

 

– Det finnes ingen avtaler i emisjonen som gir spesielle rettigheter til enkelte eiere. Det eneste forbeholdet noen av aksjonærene hadde, var at alle garantistene var med, sier IR-direktør Sture Stølen i SAS-konsernet til Finansavisen.

 

Hvis ikke SAS lykkes med i sine forhandlinger med ansatte og deretter leverer bedre resultater, kan hele emisjonsbeløpet fra april er tapt i god tid før nyttår, og at enda mer penger må inn. Alternativene er i følge finansavisen er at de skandinaviske regjeringene nok engang må stille opp for selskapet eller at SAS går konkurs og verdiene stykkes opp og selges videre til nye eiere.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *