Hurtigrutens kystrute ut på anbud

By on August 24, 2009 0 6 Views

– Samferdselsdepartementet skal utlyse en ny anbudskonkurranse om statlig kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes. Staten skal kjøpe gjennomgående seilinger hver dag hele året, med krav om samme seilingsmønster som i dag og med de samme anløpene. Det vil bli utlyst konkurranse om en samlet pakke for alle skip. Med dette opplegget vil regjeringen sikre at folk og næringsliv får et godt transporttilbud, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i en pressemelding.

Ruten som i dag drives av Hurtigruten gjelder frem til 2012, med en ensidig rett for staten til å kunne forlenge avtalen med ett år. I fjor inngikk Staten og Hurtigruten en tilleggsavtale fordi Hurtigruten ikke lenger klarte å oppretteholde avtalen slik den opprinnelig var.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *