Hurtigruten på bedringens vei

By on August 20, 2009 0 5 Views

Dette er en resultatforbedring på 131 millioner sammenliknet med andre kvartal i fjor. Første halvår som helhet ga et overskudd på 24 millioner kroner, mot et underskudd på 186 millioner kroner i 2008. Altså en en forbedring på 210 millioner kroner.

Resultatet preges av høyere inntekter fra avtalen med staten, utleie av MS Nordnorge samt lavere kostnader til drivstoff, administrasjon og personell. Lavere kostnader på MS Fram og inntektssvikt på Svalbard påvirker også resultatet. Færre passasjerer oppveies delvis av bedre snittpris og høyere ombordsalg

Også andre kvartal har vært preget av Hurtigrutens omfattende omstillingsprogram. Programmet er i rute. Nedbemanningen i Norden er gjennomført og prosessen er kommet langt i England og USA. Tyskland og resten av salgsapparatet vil gjennomføre nedbemanningen i andre halvår i år.

– Det er gledelig at den positive utviklingen vi så i første kvartal fortsetter. Omstillingsarbeidet viser allerede resultater i form av lavere kostnader. Bookingen er svakere enn i fjor, men aktivt salgs- og markedsføringsarbeid har begrenset svikten, sier administrerende direktør Olav Fjell i en pressemelding.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *