Turistnedgang for Hellas

By on August 19, 2009 0 4 Views

Årets utenlandske turister hadde per siste juni lagt igjen 3,1 mrd Euro i Hellas, mens tallet for samme periode i fjor var 4,38 mrd. Euro. Med tanke på at omtrent 20 prosent av grekerne jobber innen turistrelaterte næringen kan nedgangen få meget store konsekvenser for landets økonomi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *