Rekordresultat for NCL

By on August 19, 2009 0 5 Views

Konsolidert for årets første halvår ble driftsresultatet nesten 59 mill. USD mens første driftsresultatet for fjorårets første halvår var negativt: – 205.000 USD.

 

Omsetningen i år er imidlertid lavere enn for fjoråret. Dette skyldes i stor utstrekning kapasitetsreduksjon, og bookingen per skip er høyere i år enn for fjoråret. Kostnadene er også redusert gjennom lavere drivstoffskostnader og lavere lønnskostnader.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *