Flytrafikknedgang i juli

By on August 13, 2009 0 4 Views

I årets juli reiste 1 680 873 passasjerer fra flyplassen. Innlandsreiser opplevde en reduksjon på 40 846 (6 %), mens utenlandstrafikken gikk ned med 4,7 prosent hvilket motsvarer 50 938 færre passasjerer.

Antall flybevegelser i juli var totalt 15 956. Det er 2 276 eller 12,5 % færre enn i juli i fjor, mens kabinfaktoren i snitt gikk opp fire prosentpoeng til 83 % i juli i år.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *