Nytt forskningsprosjekt om reiseliv og kulturlandskap

By on August 6, 2009 0 5 Views

– Det har lenge vært antatt at reiselivet i Norge avhenger av et vakkert og velskjøttet kulturlandskap. Denne antagelsen har imidlertid aldri blitt tilfredsstillende vitenskapelig dokumentert. Målet med dette prosjektet er derfor å øke kunnskapen om forholdet mellom jordbrukets kulturlandskap, forvaltningen av det og reiselivets bruk av og behov for dette landskapet, forteller prosjektleder Anders Bryn ved Norsk institutt for skog og landskap.

Kulturminner vil også stå sentralt i prosjektet.

Kilde: regjeringen.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *