Flytrafikken ned fem prosent i juni

By on August 5, 2009 0 6 Views

Tallene som er hentet fra Airport Council International viser, selv med den klare nedgangen sammenliknet med i fjor, en klar forbedring på over åtte prosent i forhold til mai. Nedgangen er også mindre enn de totale tallene for siste halvår. For årets første seks måneder var den samlede nedgangen 18,8 prosent sammenliknet med første halvår i 2008.

– I alle regionene er den prosentvise trafikknedgangen lavere enn det samlede resultatet for første halvår. Dette er et positivt tegn på forbedring og en mulig indikator på starten på en mer holdbar situasjon. Men det er fortsatt en del negative faktorer, som den fortsatte økonomiske usikkerheten, stramme finansmarkeder, bekymringer for klima og lignende, sier ACI Director Economics Andreas Schimm.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *