Svikt i utenlandske overnattinger

By on August 3, 2009 0 4 Views

Tallet på utenlandske overnattinger gjekk ned med 13 prosent, mens norske overnattinger gjekk opp med 3 prosent.

Flere av de store utenlandske markedene viste tilbakegang i juni 2009. Størst nedgang hadde Tyskland og Storbritannia med nedgang på henholdsvis 13 og 26 prosent sammenliknet med juni 2008. Blant utenlandske overnattinger er Frankrike og Sverige unntakene, herfra økte overnattingen med henholdsvis ni og tre prosent.

Kurs- og konferanseovernattinger gjekk opp med ni prosent, mens yrkes- og ferieovernattinger gjekk ned med henholdsvis 4 og 6 prosent.

Det var en økning i både camping- og hyttegrendovernattinger, med tre respektive seks prosent.

Kilde: SSB

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *