Bygdeturismetilbyderne ser lyst på sommeren

By on June 30, 2009 0 4 Views

Resultatene er hentet fra en nylig gjenomført medlemsundersøkelse av bransje- og markedsorganisasjonen Hanen.

– Vel 75 prosent av de som svarte på undersøkelsen vår, sier at 2009 så langt er som i fjor eller bedre. Bare fire prosent av våre medlemmer oppgir at 2009 så langt har vært mye dårligere enn i fjor. Og 17 prosent svarer litt dårligere. Selvsagt er situasjonen vanskelig for enkelte av våre medlemmer, men det generelle inntrykket er at man ikke har noen krise blant bygdeturisme- og gardsmatbedriftene. Også på spørsmål om hele 2008 sammenlignet med 2007, får vi gode tall. Godt over halvparten hadde et 2008 som var litt eller mye bedre enn 2007, og godt over en fjerdedel sier at 2008 var omtrent som 2007. Når da til sammen 84 prosent av de som svarte, opplyser at 2008 var som 2007 eller bedre, er det gode tall for utviklingen, sier Sunni Grøndahl Aamodt, generalsekretær i HANEN til Boarding.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *