Best badavann på Kypros

By on June 25, 2009 0 5 Views

På Kypros kan både turister og lokalbefolkningen nyte varmt vann i Middelhavet over en lang periode, fra midten av april til slutten av november. Totalt 111 strender av Kypros 600 kilometers kystlinje ble undersøkt i 2008. Og konklusjonen var klar: Kypros har det reneste badevannet i hele Europa. 

Innen 2015 må alle EU-land oppfylle de enda strengere kravene i det nye direktivet. Den nye lovgivningen setter blant annet krav til enda mer effektiv monitorering av badevannet og bedre informasjon.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *