Mye nytt fra Lufthansa

By on June 23, 2009 0 7 Views

EU-kommisjonen har godkjent at Lufthansa går inn som 45 prosents eier i Brussels Airlines. Kommisjonen har samtidig gitt flyselskapet lov til å kjøpe de 55 prosents gjenværende aksjene i selskapet fra og med april 2011.

EU-kommisjonen begrunner godkjennelsen med at kunder kommer til å tjene på et nærere samarbeid de to selskapene mellom.

Så å si samtidig ble det kjent at Lufthansa har blitt enige med BMIs grunnlegger, Michael Bishop om oppkjøp av en majoritetsandel i selskapet.

Lufthansa har gjennom sitt datterselskap LHBD avtalt med Bishop om oppkjøp av hans aksjeandel; nemlig 50 prosent pluss en aksje. Dermed eier det tyske selskapet 80 prosent av BMI.
Kjøpesummen er oppgitt å være på 48 millioner pund, men Lufthansa skal i tillegg betale 175 millioner pund til Bishop, i følge den svenske avisen Dagens nyheter. De resterende 20 prosent eies fortsatt av SAS.

Med oppkjøpet får Lufthansa tilgang til over elleve prosent av alle slots på Heathrow.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *