Norwegian leaser fly fra Cameroon Airlines

By on June 17, 2009 0 5 Views

Norwegian opplyser imidlertid til DN at de ikke ser noe betenkelig i disse flyene.
– Vi har gjennomgått og saumfart disse flyene. Vi har veldig strenge kvalitetssjekker. Vi er trygge på flyene våre. Det betyr ikke at vi ikke ønsker å bytte ut, det gjør vi på løpende bånd, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik til avisen. Hun opplyser videre via e-post til DN at det ikke er dokumentert noen alvorlige hendelser på disse flyene. Større vedlikehold er utført av EASA godkjent verksted i Europa. Når det gjelder akkurat LN-KKD (Nigeria) vet vi forøvrig at alt større vedlikehold ble gjort på EASA godkjent verksted i Europa. Det var kun det daglige/lette vedlikeholdet som ble utført i Nigeria, etter vedlikeholdsdokumentasjon fra Boeing. Videre foreligger det full dokumentasjon fra alt vedlikehold som er gjennomført helt siden flyet er nytt, skriver Skånvik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *