Stort tap for Club Med

By on June 16, 2009 0 6 Views

Mens antallet bestillinger av sommerferier er ned 18 prosent sammenliknet med fjoråret. Er tapet for første halvår mer enn doblet i forhold til forrige år. Tapet er nå 22 millioner Euro, mot 9 millioner i fjor.

Omsetningen falt med 4,2 prosent til 724 millioner Euro.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *