NCE Tourism til Fjord Norway

By on June 12, 2009 0 5 Views

Næringslivsklyngen med navnet Fjord Norway vil bestå av 80 partnere fra reiseliv, FoU-miljøer og andre relevante bransjer, og satsningen skal gjøre regionen til et enda mer attraktivt, bærekraftig og helårlig reisemål. Målet er å bli verdensledende innen tematurisme, og vinterturisme, vandreturisme, outdoor adventure og kunst og kultur er hovedsatsningsområder.

 

I løpet av de neste ti årene vil Vestlandet få totalt 130 millionar kroner gjennom prosjektet. Dette fordeler seg med fem millioner kroner pr. år frå regjeringen gjennom statsbudsjettet, og i tillegg stiller reiselivsnæringen og det offentlige i regionen opp med yttarligere åtte millioner kroner pr. år. Norwegian Center of Expertise (NCE) er et bedriftsrettet utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *