Klimanøytral oppvarming på Sola

By on June 11, 2009 0 11 Views

Målet er mer miljøvennlige løsninger både flyoperativt og i den daglige driften av lufthavnen. Med en ny energisentral på Stavanger lufthavn Sola øker bioenergiproduksjon på ca 4 GWh, og flyplassen reduserer sine årlige CO2-utslipp med 2000 tonn. Det tilsvarende 650 biler som hver kjører 12 000 km i året. Anlegget vil være i drift allerede fra kommende vinter.

 

I tillegg skal det bygges et nærvarmenett som kan forsyne 55.000 m2 av bygningsmassen til Avinor med miljøvennlig, klimanøytral energi. Flyterminalen, helikopterterminalen og det nye hotellet som er under oppføring skal forsynes fra den nye energisentralen.

 

Actus Rådgivning AS har stått for prosjektstyring og rådgiverselskapet Sweco har på oppdrag fra Stavanger lufthavn planlagt anlegget. Avinor har inngått avtale med Norsk Bioenergi AS for bygging og drift av energisentralen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *