Færre kreditkortfinansiserte ferier

By on June 11, 2009 0 5 Views

70 prosent finansierer imidlertid ferien med feriepengene.
 
– Vi ser at finanskrisen ikke påvirker feriebudsjettet, men vi blir mer forsiktige med å finansiere den med lånte penger, forteller Christine Warloe, Forbrukerøkonom i Nordea i en pressemelding.
 
Selv om vi nordmenn er mindre påvirket av finanskrisen enn folk fra de andre nordiske landene, ønsker vi ikke å bruke gevinsten av rentenedsettelsene til økt ferieforbruk. Mens våre nordiske naboer planlegger å bruke mer på ferie i år enn i fjor, er nordmenns feriebudsjett uendret fra fjoråret. – Snittnordmannen vil bruke omtrent det samme på ferie i år som i fjor. En av årsakene til dette kan ligge i at det er flere nordmenn med hytter enn for eksempel svenskene og danskene. Undersøkelsen viser at 11 prosent flere enn i fjor planlegger å bruke Norge som ferieland, forteller Christine Warloe.

 
31 prosent av nordmennene oppga i 2007 at de eide en hytte, mot 22 prosent i Sverige og bare 14 prosent i Danmark.

Tidligere har det vært stor forskjell når det gjelder ferieforbruk for by og land, men dette er nå i ferd med å jevne seg ut. Folk som bor i storbyer velger i snitt å redusere ferieforbruket sitt i år med 9 prosent, mens de som kommer fra småsteder sier de skal bruke hele 21 prosent mer enn i fjor.

 
– Folk fra Sørlandsfylkene og Nord-Norge planlegger å bruke betydelig mer penger på årets ferie enn i fjor, mens folk fra Møre og Romsdal og Trøndelag reduserer feriebudsjettet. Reduksjonen kan ha sammenheng med at man i disse fylkene særlig finner industri som sliter i motbakke som følge av tilbakeslaget i økonomien, forteller Christine Warloe.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *