Nedgangen minst for nord-norske hotell

By on June 8, 2009 0 6 Views

Mens landsgjennomsnittet for årets første fire måneder viste en gjestedøgnnedgang på 7,2 prosent, mens nedgangen i for de nord-norske hotellene var 3,8 prosent.

Nordland hadde en nedgang på 1,9 prosent, Troms 6,6 prosent, mens Finnmark hadde 1,3 prosent nedgang i perioden januar-april 2009.

Ferie- og fritidsmarkedet har en positiv utvikling, men det har vært en kraftig nedgang i kurs og konferanser.
– Tilbakemeldingene fra våre medlemsbedrifter er at bestillingene på rom og konferanser ikke kommer i samme grad som tidligere, og at det bestilles senere enn vanlig. Det er helt tydelig at næringslivet er noe mer avventende med sine aktiviteter, sier regiondirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge, Geir Solheim i en pressemelding.

Romprisene hos de nord-norske hotellene har imidlertid steget noen sammenliknet med samme periode i fjor. Nord-Norge har en økning på 4,2 prosent i oppnådd pris hittil i 2009, mens Norge totalt har en vekst på 0,5 prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *