Mainedgang for British Airways

By on June 8, 2009 0 12 Views

Totalt fraktat British Airways 2,759 millioner passasjerer i mai i år mot 2,978 i mai i fjor. Tilbakegangen var størst på Asiarutene. Her falt trafikken med hele 19,2 prosent. BA har redusert sin kapasitet i takt med nedgang i passasjerantallet, og fallet i kabinfaktoren var begrenset til ett prosentpoeng til 75,1 prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *