Nedgang for svensk reiselivsnæring

By on June 4, 2009 0 6 Views

I følge Travelnews.se opplevde I Stockholmshotellene en nedgang i antallet gjestedøgn på 14 prosent, og det var her nedgangen var størst.

– Den generelle trenden er at forretningsreisende taper stort, men man håper dette i en viss grad skal erstattes av fritidsreiser, sier Richard Berglund, ansvarlig for overnattingsstatistikken hos Sveriges Statistiske Centralbyrå (SCB) till TT.  Mens antallet forretningsreiser har gått ned med 15-16 prosent, har fritidsreisene økt med 11 prosent i løpet av årets tre første måneder, sier Peter Lindqvist, adm. direktør for Stockholm Visitors board til TT.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *