Vi reiser mindre

By on June 3, 2009 0 8 Views

Antall feriereiser gikk tilsvarende ned med 9 prosent, mens antall yrkesreiser gikk ned 4 prosent. Antall utenlandsreiser falt med 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2008. Det var også nedgang i antall personer som utførte disse reisene.

Antall overnattinger på reisene våre gikk mer ned enn tallet på reiser. Det betyr at reisene var kortere enn i 1. kvartal i fjor. Unntaket er yrkesreiser utenlands hvor det til tross for nedgang i antallet reiser, var flere overnattinger.

Bilen er det mest brukte transportmiddelet på innenlandsreiser, med en andel på 65 prosent i 1. kvartal i år. Når vi reiser utenlands, er derimot fly mest brukt. I 1. kvartal 2009 var denne andelen på 65 prosent. På de lange feriereisene utenlands brukte vi fly i 90 prosent av tilfellene.

På feriereiser og innenlandsreiser var det i 1. kvartal 2009 et større innslag av privat overnatting enn i samme kvartal 2008. Andelen hotellovernattinger på yrkesreiser og utenlandsreiser lå på henholdsvis 76 og 58 prosent.

Kilde: Reiseundersøkelsen, Statistisk Sentralbyrå

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *