Konkurs truer Visit Tromsø

By on June 3, 2009 0 6 Views

I følge bladet Tromsø er man overrasket for situasjonen. Underskuddet ble beregnet til cirka 100.000 kroner, men det reelle underskuddet ble 28 ganger større.

– Det er både trist og overraskende. Nå må vi gå igjennom hele virksomheten for å finne ut hva som er gått galt, og hvem som eventuelt har skylda, sier ordfører Arild Hausberg – Visit Tromsøs største eier til avisen.

– Det er penger som kommunen ikke har. Vi må ut og hente fersk egenkapital andre steder, sier ordføreren. Klarer ikke kommunen og de øvrige eierne (som hovedsakelig består av de store reiselivsbedriftene) å hente inn pengene, ser det mørkt ut for Visit Tromsø. – Vi driver på kreditors regning, og dersom vi ikke finner en løsning på hvordan vi skal løse krisen har ikke selskapet livets rett, sier daglig leder Anne Berit Figenschou til Bladet Tromsø.

I følge avisen skal hun bruke den nærmeste måneden til å utarbeide en kriseplan for hvordan selskapet skal overleve, og gi en tilrådning til eierne om de skal gå inn med mer penger, og i så fall med hvor mye. Men hun vil neppe møte overdreven vilje til å satse penger i Visit Tromsø. I hvert fall ikke fra næringslivet i regionen.

– Tre millioner kroner er mye penger, og markedet er svært tøft for reiselivsbransjen. Det vil være vanskelig å få inn pengene, sier direktør i NHO Reiseliv, Geir Solheim til avisen, og fortsetter: – Vi får håpe på at de nåværende eierne klarer å bli enige om hvordan vi skal berge selskapet. Det er et helt nødvendig markedsføringsselskap for hele regionen. Solheim tror at de nåværende eierne kan bli nødt til å finne andre samarbeidspartnere. – Det er mange som har stor nytte av at det kommer turister til Tromsø, og kanskje må de delene av næringslivet gå inn med penger, sier Solheim til Bladet Tromsø.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *