”Trivelig Trøndelag” skal erstattes

By on June 3, 2009 0 52 Views

I følge avisen er det designbyrået Form til Fjells på Røros har fått i oppdrag å utvikle en helt ny visuell profil som skal selge hele Trøndelag som turistmål. Prosjektet er en konsekvens av at det i fjor ble vedtatt en ny reiselivsstrategi for hele Trøndelag, der de fire «fyrtårnene» Verdensarven Røros, Trondheim, Historiske Trøndelag og Kyst- og kystkultur, skal være lokomotivene i arbeidet med å få satt Trøndelag ettertrykkelig på verdenskartet som turistdestinasjon. Det er også bestemt at det gamle mottoet «Trivelige Trøndelag» skal revideres og revurderes, med sikte på å utvikle noe mer konkret og moderne.

Markedssjef Stig Rimolsrønning i Trøndelag reiseliv forteller til adressa.no at all profilering og markedsføring av Trøndelag kommer til å bli preget av den nye satsingen fra og med 2010, og at den totale kostnadsrammen trolig vil ligge rundt åtte millioner kroner.

– Vi bruker et tilsvarende beløp også i løpet av dette året, mens selve designoppdraget har en kostnadsramme på rundt 500.000 kroner. Vi har bedt om å få utarbeidet en komplett designmanual for Trøndelag, med ny logo, nytt slagord og nytt bildemateriale; kort sagt en total kommunikasjonsplattform for hva vi skal fortelle om Trøndelag som turistmål, sier Rimolsrønning til avisen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *