SAS’ finske markservice settes ut

By on June 2, 2009 0 47 Views

Totalt blir 334 SAS-ansatte berørt av avtalen, og får nå ISS Palvelut som arbeidsgiver. Marktjenester for både SAS og deres datterselskap Blue 1 overtas av ISS Palvelut.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *