Sparer kostnader, men fortsetter å reise

By on May 26, 2009 0 7 Views

For Europas vedkommende forventes antallet forretningsreiser forventes dessuten å holde seg ganske så stabilt det nærmeste året. Dette er resultatene fra en undersøkelse foretatt av National Business Travel Association (NBTA).

 

52 prosent av bedriftene ser for seg et uendret reisemønster, 22 prosent forventer en økning mens 26 prosent tror det blir en nedgang. Dessuten hele 50 prosent av dem som oppgir at de vil reise mindre, mener den reduserte reisevirksomheten vil ha negativ innvirksning på deres forretninger. Så godt som alle bedrifter oppgir imidlertid at de vil se over reiserutinene og – budsjettene.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *