Miljøsamvittigheten ikke utpreget ved jobbflyreiser

By on May 19, 2009 0 22 Views

– Majoriteten reiser fordi de må, og de flyr omtrent like mye i jobben som før klimakrisen ble en stor sak, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

 

Folk som jobber i internasjonale virksomheter er nødt til å treffe kolleger, kunder og samarbeidspartnere for å holde bedriften i gang. Det er slutt på de tidene hvor man reiste fordi det var gøy. Jobbreisende forsøker snarere å begrense reisingen, sier Villadsen.

Reisebransjen har sett en stor endring de siste 10 årene. Villadsen som har vært administrerende i Berg-Hansen i 15 år, kan fortelle om en annen hverdag for jobbreisende.

 

– For 20 år siden var det nesten bare sjefene som reiste. Det ble sett på som et gode i jobben. I dag er det helt motsatt. Mange ansatte reiser fordi det er en viktig del av å drive forretningen videre. Det ser vi også tydelig med finanskrisen. Før i tiden var reiser det første det ble kuttet på, før markedsbudsjettet. I dag avventer man så lenge som mulig. Bedriftene sparer heller på flybilletter og hoteller enn antall reiser, sier Villadsen i en pressemelding.    

 

Undersøkelsen viser også at videomøter kun i liten grad er et alternativ. Dette er et uttrykk for at jobbreisende er usikre på nye møteformer. Det tar tid å snu et etablert mønster og vaner. Finanskrisen vil bidra til flere alternative møteformer. Personlig har jeg stor tro på nye virtuelle møteformer som spenner fra enkle telefonmøter til mer avanserte web og videokonferanser. I Berg-Hansen jobber vi for gode møteplasser, ikke flest mulig flyreiser, sier Villadsen.

 

Villadsen mener det er reiselivsindustrien og politikerne som må løse miljøutfordringene. Gamle fly må tvinges på bakken gjennom aggressive miljøavgifter, mens nye effektive fly må premieres med tilvarende lave avgifter. Bruk finanskrisen til å sette miljøverstingene på skraphaugen, oppfordrer han. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *