Skuffet over revidert budsjett

By on May 18, 2009 0 4 Views

– Det er skuffende at Regjeringen ikke har funnet midler til økt turistmarkedsføring i det reviderte budsjettet for 2009. En ekstra markedsinnsats nå kunne dempet svikten i antall turister i den viktige sommersesongen vi står foran, sier HSHs reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim.

 

Knut Almquist, administrerende direktør i NHO Reiseliv beklager også manglende økte bevilgninger, og påpeker at norsk reiseliv de siste månedene har tapt andeler i viktige utenlandsmarkeder, og at NHO Reiseliv ba regjeringen bevilge 100 millioner i ekstraordinære midler til økt markedsføring av Norge. Økt markedsføring i våre viktigste utenlandsmarkeder ville kunne gitt umiddelbar effekt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *