Nytt nettsted for Travelocity

By on May 15, 2009 0 7 Views

De flere viktigste flikene – “Book My Trip,” “More Great Deals,” “Explore Destinations” og “My Travelocity” blir komplettert med en selvstendig “Best Deals” flik. Her vektlegger nettstedet de beste tilbudene i øyeblikket.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *