Resultatforbedring, men svakere booking for Hurtigruten

By on May 14, 2009 0 8 Views

Konsernresultatet før skatt ble -133 millioner kroner, og i følge selskapets pressemelding er flere rundreisepassasjerer, økte kontraktsinntekter og salgsgevinst av reisebyråene forklaringen resultatforbedringen.

Antall gjestedøgn fra rundreisepassasjerer er økt med 2,6 % fra første kvartal 2008. Økningen kommer etter en målrettet satsing på vinteren som unikt reiselivsprodukt med fokus på det fascinerende arktiske vinterlyset. Hurtigruten langs norskekysten er selskapets kjernevirksomhet og gjestedøgnsutviklingen er positiv i et marked preget av finansiell uro og avventende holdning. MS Nordnorge har i kvartalet vært utleid som hotellskip. Sammen med økte inntekter fra Hurtigruteavtalen med staten har dette stor betydning for selskapets resultatforbedring. Kontrakten for MS Nordnorge er forlenget til 16. juni 2009.

Selskapet sluttførte i kvartalet den finansielle restruktureringen, og startet en omfattende omorganisering og nedbemanning for å redusere kostnader. Oppsigelsene i den nordiske delen av organisasjonen er gjennomført og programmet er i rute.

– Det er positivt at Hurtigruten kan vise forbedringer, men det er langt frem til akseptable resultater. Restruktureringen pågår for fullt og viktige endringer er gjennomført. Uroen i verdensøkonomien gjør at det vil ta tid og oppnå lønnsom drift, spesielt fordi vi forventer færre passasjerer og lavere priser fremover, sier administrerende direktør Olav Fjell i en pressemelding.

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger for første kvartal ble -38 millioner kroner (-83 millioner kroner i første kvartal 2008). Forbedringen tilskrives i hovedsak økt kompensasjon fra staten etter reforhandlingen av Hurtigruteavtalen, økt antall gjestedøgn fra rundreiser og utleie av MS Nordnorge. Et lavere resultat fra aktiviteten på Svalbard, samt færre gjestedøgn fra distansepassasjerer langs norskekysten trekker resultatet ned.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *