13,6 prosentlig flytrafikknedgang

By on May 12, 2009 0 10 Views

Dette er en nedgang på 13,6 prosent i forhold til april i fjor. Utlandstrafikken gikk ned med 11, 8 prosent og innlandstrafikken med 14,5 prosent.  Den kraftige nedgangen må ses i sammenheng med påsken, som normalt fører til mindre trafikk.

Dersom man ser på mars og april under ett er nedgangen i antall passasjerer til og fra Avinors lufthavner på totalt 6,6 prosent, 11, 2 prosent på utland og 4,3 prosent på innland.

– Dette er en alvorlig nedgang i trafikken, men ikke oppsiktsvekkende, sett i lys av den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt, sier kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen i en pressemelding.  

Oslo Lufthavn Gardermoen opplevde i april en nedgang i antall passasjerer på 16, 3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Av de andre store lufthavnene registrerte Bergen lufthavn, Flesland, en nedgang på 15,4 prosent, Stavanger lufthavn, Sola, 13, 5 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes, 11, 1 prosent – hvilket er det samme som Tromsø lufthavn, Langnes. Bodø lufthavn opplevde minst nedgang med 1,5 prosent. Blant de mellomstore lufthavnene er nedgangen i gjennomsnitt på 7,5 prosent, og de regionale lufthavnene opplevde en gjennomsnittlig nedgang på 7,9 prosent. Totalt har i underkant av 7,8 millioner passasjerer reist til eller fra en av Avinors lufthavner hittil i år, hvilket representerer en nedgang på 6,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall flybevegelser gikk ned med 17,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *