Økning i norske hotellovernattinger

By on May 8, 2009 0 10 Views

Totalt var det 1,43 millioner overnattinger ved norske hotell i mars i år. Mens norske overnattinger steg med åtte prosent sammenliknet med mars i fjor, gikk de utenlandske ned med 15 prosent. Deler av nedgang fra utlandet skyldes at årets påske kom i april i stedet for i mars.

Alle de store utenlandske marknedene hadde færre overnattinger i mars år enn i fjor. Nedgangen var størst fra Sverige og Tyskland, som stod for 11.000 færre overnattinger.

Aprilpåske bidro også til at kurs- og konferanseovernattinger og yrkesovernattinger gikk opp med henholdsvis 33 og 20 prosent sammenliknet med samme månad i fjor. Ferieovernattingene gikk derimot ned med 20 prosent fra 687 000 til 552 000 overnattinger.

Sammenliknet med fjorårets mars gikk omsetningen for hotellene opp med 16 prosent, fra 790 millioner til 920 millioner, og gjennomsnittlig oppnådd pris per rom økte fra 886 til 897 kroner.

Antallet camping og hyttegrendovernattinger gikk betydelig ned, og så dette en effekt av at årets påske var i april. Campingovernattinger gikk ned med 32 prosent fra 336.000 til 227.000 mens hyttegrendovernattinger gikk tilbake fra 192.000 til 162.000, en nedgang på 15 prosent.

 

Kilde: SSB

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *