Bjorli-Lesja Reiseliv AS

By on May 7, 2009 0 9 Views

 

Reiselivssjef i Lesja kommune

 

 

Hovedoppgaver for Reiselivssjefen

 • Daglig ledelse av Bjorli-Lesja Reiseliv AS.
 • Drift av Turistkontoret.
 • Utarbeidelse av budsjett og regnskapsrapportering til styret.
 • Utarbeidelse av gjennomføring av årlig markedsplan.
 • Planlegging og gjennomføring av markedsføring- og omdømmetiltak for reiseliv og kommune
 • Initiere og foreslå tiltak som fremmer utviklingen av reiselivet i kommunen.
 • Gjennomføre strategier og tiltak pålagt av styret.
 • Representere reiselivet i Lesja kommune i ulike regionale og nasjonale fora.

 

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

 

Utdannelse

 • Reiselivsfaglig utdanning fra høyskole, eventuelt markedsføringsutdannelse – kan eventuelt kompenseres ved relevant arbeidserfaring.

 

Erfaring

 • Erfaring fra arbeid i reiselivsbedrifter eller fellesapparat (destinasjonsselskaper, reiselivslag etc).
 • Ledererfaring.
 • Bred erfaring fra arbeid i spennet mellom det offentlige og private aktører som oppdragsgivere.
 • Erfaring fra markedsføring, salg og omdømmebygging
 • Teknologisk forståelse og god kunnskaper om IT.
 • Gode språkkunnskaper, både engelsk og tysk er ønskelig.

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og tydelighet når det er nødvendig.
 • Målrettet med sterk gjennomføringsevne
 • Fremstå med naturlig autoritet og bli respektert med bakgrunn i faglig innsikt.
 • Ha mye energi og kreativ, men samtidig tenke strategisk og drive prosesser.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *