Norges Bondelag ønsker mer penger til reiselivssatsning

By on May 3, 2009 0 7 Views

De økte midlene skal øremerkes til markedsføring internasjonalt. Det et stort behov for en helhetlig og tematisk satsing på salg av norske opplevelsesprodukter i utlandet, skriver Norges Bondelag på sine nettsider.

– Det er gledelig å se hvor mye spennende utviklingsarbeid og nyskaping som foregår i reiselivet på bygdene. Markedsføring av produktene er imidlertid svært viktig. Dette har vært en tungtveiende grunn til at vi mener at rammene til Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv bør økes, sier rådgiver Marit Strand i Norges Bondelag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *