Helhetlig nordnorsk markedsføring

By on May 3, 2009 0 5 Views

Målet er å ta ut det store potensialet Nord-Norge har innenfor reiseliv, styrke verdiskapningen og forbedre resultatet i reiselivsbedriftene. Selskapet skal være en motor for utviklingen av reiselivet i Nord-Norge og fokusere på markedsføring, kompetanse og generell utvikling av reiselivet, i tett dialog med næringen og relevante offentlige aktører. Selskapet skal finansieres gjennom langsiktige avtaler med Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, i kombinasjon med ulike former for næringsinntekter.

 

– NHO Reiseliv ser svært positivt på at selskapet nå er etablert, og vi håper landsdelsselskapet vil bidra til å markedsføre landsdelen mer helhetlig enn det som har vært tilfellet tidligere, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist.

 

Interimsstyret, som vil fungere som styre i det nye selskapet frem til ekstraordinær generalforsamling er avholdt, består av:

• Styreleder Odd Eriksen, fylkesrådsleder Nordland fylkeskommune
• Nestleder Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge
• Styremedlem Pia Svensgaard, fylkesrådsleder i Troms fylkeskommune
• Styremedlem Kåre Simensen, fylkesråd i Finnmark
• Styremedlem Trygve Steen, administrerende direktør Spitsbergen Travel AS

Kilde: NHO Reiseliv

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *