Forskning på reiseliv og kulturlandskap

By on April 30, 2009 0 16 Views

Det var Norsk institutt for skog og landskap og NHO Reiseliv som initierte prosjektet Cultour, og Norges Forskningsråd står for 80 prosent av finansieringen. Det har en ramme på 12 millioner kroner, og både norske og internasjonale forskningsinstitusjoner involvert. Prosjektet skal også øke forståelsen av kulturlandskapets rolle for ulike sektorer innen reiselivet og for turistenes opplevelse av landskapet, kartfeste hovedutbredelsen av de fysiske kulturlandskapene i Norge, undersøke og dokumentere ulike drivkrefter og forvaltningsregimer som påvirker dette landskapet og en rekke andre forhold.

– Det har lenge vært antatt at reiselivet i Norge avhenger av et vakkert og velskjøttet kulturlandskap. Denne antagelsen har imidlertid aldri blitt tilfredsstillende vitenskapelig dokumentert. Målet med dette prosjektet er derfor å øke kunnskapen om forholdet mellom jordbrukets kulturlandskap, forvaltningen av det og reiselivets bruk av og behov for dette landskapet, forteller prosjektleder Anders Bryn ved Skog og landskap.

Kilde: Skogoglandskap.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *