108 milliarder i turistkonsum

By on April 29, 2009 0 13 Views

For perioden 2004 til 2008 økte det totale turistkonsumet med 30 prosent målt i løpende priser. Verdiveksten var sterkest i begynnelsen av den nevnte perioden. Det var især de norske forretningsreisende som bidro til endringen, med en verdivekst på 37 prosent. Deres forbruk utgjorde 23 milliarder kroner i 2008.

Norske husholdninger brukte i fjor mer enn 53 milliarder kroner på ferie i Norge eller på forhåndsbetalte utgifter til ferier i utlandet. Det er 30 prosent mer enn i 2004. Til sammenlikning brukte husholdningene om lag 60 prosent mer på reiser i utlandet i 2008 enn i 2004. Det er verdt å merke seg at de utgiftene som påløper i løpet av reiser utenlands, ikke inkluderes i beregningene av satellittregnskapet for turisme.

De norske husholdningene bidrar med rundt halvparten av samlet turistkonsum i Norge. De utenlandske turistene bidrar med rundt 30 prosent, og norske forretningsreisende bidrar med resten.

Hotell- og restaurantvirksomhet er den største reiselivsnæringen, og står for om lag en tredel av produksjonen i reiselivsnæringen. De ulike næringenes andel av denne produksjonen har ikke endret seg betydelig de siste ti årene. Andre tjenester som er inkludert i regnskapet er transporttjenester, bilutleie, reisebyrå- og turoperatørtjenester, museumsbesøk og turistrelaterte sportsaktiviteter.

 

Kilde: SSB.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *